PVC halli ehitusluba

Kas PVC halli paigaldamiseks on vaja ehitusluba?

PVC hallide paigaldamisele kehtib ehitusseadus.

Lühidalt kokku võttes on ehitusluba tarvis suurema kui 60m2 ehitise või rajatise püstitamiseks. Siinkohal ei ole vahet, kas tegu on pvc halli või mõne püsivama ehitisega. Ei loe ka see, et pvc hall on hõlpsalt demonteeritav või sellel puudub vundament.

Ehitusluba ei vaja ajutised – ürituste tarbeks paigaldatud telgid. Aastaringselt kasutuses olevad lahendused vajavad ehitusluba.

Väiksemad hallid, mis ei paigaldata tiheasustusalale, ei pruugi alati ehitusluba vajada – seda tuleb täpsustada kohalikust omavalitsusest.

Võtke ühendust ning oleme abiks!

mWeb